Vrabce z Tŕnia


Seriál zo života obyvateľov, ktorí sa musia presťahovať zo starej mestskej štvrte na nové sídlisko a o medziľudských až ekologických problémoch, ktoré tým nastávajú.

Nájdete nás na Facebooku