Čierny vlas

Detský program Audio komentár
Bábková rozprávka o cigánovi, ktorý si nadovšetko vážil ľudskú spolupatričnosť.