50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Spomienka na Juraja Szabadosa

Koncert venovaný spomienke na skladateľa, aranžéra a džezmena Juraja Szabadosa diriguje Peter Breiner.