Reťazenie

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Európska tvorba
Druhá časť 3-dielnej televíznej hry, nastolujúcej zrkadlo naliehavým súčasným spoločenským problémom, ktoré vyplývajú z pracovných i medziľudských vzťahov.