Športová televízia
Športová televízia

Dva portréty

Dok.film Dušana Trančíka o potomkoch zem.rodiny Ordódy a Frideczky..