Hľadanie človeka; Ctibor Filčík

Nevhodné do 12 rokov
Život a tvorba zasl. umelca, herca Ctibora Filčíka v dokumentárnom filme HRPD-STV.