50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Virtuózi

Talentová súťaž mladých virtuózov v oblasti vážnej hudby.