50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Mária Terézia - sezóna 3 (Mária Terézia III)

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Záverečná časť historickej drámy o živote Márie Terézie.
V tejto, premiérovej epizóde spoznávame Máriu Teréziu ako matku. Matku svojich šestnástich detí, matku Habsburskej ríše, ktorej blahobyt stavala na piedestál. Prostredníctvom svadobnej politiky sa snaží zabezpečiť budúcu stabilitu monarchie. So svojimi deťmi pracuje ako s vojakmi na bojovom poli, určuje im životných partnerov, ignorujúc ich preferencie, či vôľu. Na habsburskom dvore pôsobí ako učiteľ a vychovávateľ detí Adam František Kollár (Maroš Kramár), jeho úlohou je vychovať z dcér Márie Terézie vhodné a vzdelané partnerky pre budúcich európskych kráľov. Mária Terézia je tak zahĺbená do zahraničnej politiky, až prestáva reflektovať vnútropolitické dianie. Viedeň urýchlene potrebuje reformy. Situáciu využíva šľachtic Václav Kounic a peňažným podvodom sa mu podarí zadlžiť kráľovskú pokladnicu. Dôležitú úlohu opäť zohráva František I. Štefan, odhalí podvod a sám sa vysporiada s neuváženým konaním šľachty. Zodpovednosť za kasu, berie do svojich rúk, aby uchránil Máriu teréziu. Jeho smrť hlboko zasiahne a výrazne determinuje posledné roky života Márie Terézie. Na pozadí politického členenia mapy Európy sa odohráva rodinný príbeh o rozpadajúcich sa vzťahoch medzi Máriou Teréziou, Františkom a ich synom, Jozefom II, ktorého pripravujú na prevzatie trónu. Jozef II. opovrhuje svojím otcom, František si len márne k nemu hľadá cestu, k zmiereniu prichádza žiaľ, až keď je neskoro. Do popredia sa dostáva nešťastný osud Márie Antoinetty, ktorá si prešla tvrdou výchovou, aby bola hodná francúzskeho kráľa. Intímny príbeh skutočnej, no nešťastnej lásky medzi Mimmi a Izabelou Parmskou, manželkou Jozefa II, je poznačený tragickým koncom. Jozef II ako následník trónu, dostáva v príbehu rovnocennú dejovú linku, sledujeme ako sa z tvrdohlavého a zanovitého chlapca stáva vzdelaný muž. Dospievanie ho sprevádza bolestivými momentami, keď príde o ženu, ktorú miloval. Jeho neustály boj s vlastným otcom, pocit nepochopenia a absencia lásky z neho urobí rázneho muža. Poslednými rokmi života sprevádzali Máriu Teréziu už len tí najbližší, radca Tarouca, syn Jozef II a dcéra Mimmi, boli pri nej až do konca.