Buddenbrookovci

Nevhodné do 12 rokov
2.časť 3-dielnej inscenácie, dramatizácie románu T.Manna.