Posledný deň prefektom

Vianočné stretnutie s Jozefom kardinálom Tomkom.