Posledný deň prefektom

Vhodné pre všetkých
Vianočné stretnutie s Jozefom kardinálom Tomkom.