Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Klub Rozmarín

Predvianočné stretnutie s Ladislavom Chudíkom, Evou Krížikovou a Jaroslavom Rozsívalom zamerané na spomienky na mladosť.