Klub Rozmarín

Vhodné pre všetkých
Predvianočné stretnutie s Ladislavom Chudíkom, Evou Krížikovou a Jaroslavom Rozsívalom zamerané na spomienky na mladosť.