Poklady Slovenska 2003

O meteorologickej stanici na Lomnickom štíte.