50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Šport minulých liet

Cyklus archívnych návratov k významných športovým udalostiam doma i vo svete v r.1945-1992