50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Slovensko a svet v roku 2021