Magický festival

Koncipovaný zábavný program ako prehliadka účastníkov Magicfestivalu Bratislava - festivalu modernej mágie s medzinárodnou účasťou.