Magický festival

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Koncipovaný zábavný program ako prehliadka účastníkov Magicfestivalu Bratislava - festivalu modernej mágie s medzinárodnou účasťou.