50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Silvester 2000

Silvestrovský zostrih dobrej nálady, scénok, hudby a tanca popretkávaný milými vinšami do nového milénia a roku 2001.