Kométy a legendy

Vhodné pre všetkých
Portréty slovenských športovcov. Jana Gantnerová-Šoltýsová - lyžiarka