Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Hĺbkový rekord

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
I. časť trojdielneho televíneho filmu o konflikte odvážneho občianskeho postoja a ľahostajného prístupu k veciam verejným.
Rekordy - dôkazy mimoriadnych ľudských schopností nás fascinujú nielen prekonávaním možností a limitov, ale stávajú sa aj výzvami pre ostatných: Ako prekročiť seba samého. Ako naplniť svoj život niečím cenným a skutočným, ako zabrániť zmareniu hodnôt. Tieto otázky vyvoláva aj trojdielny film Hĺbkový rekord. V centre pozornosti stojí novinár časopisu Týždeň, muž stredného veku, manžel a otec Vlado Brnčala /Martin Huba/, ktorého šéfredaktor pošle na vidiek napísať reportáž o akomsi vynálezcovi. Len s nechuťou sa vyberie s fotoreportérom Sväťom Hrúzom /Ľubo Roman/ na "výlet" do Dúbravy, pretože má rozpracovaný zaujímavejší materiál o hĺbkovom rekorde skupiny jaskyniarov. V malom meste sa zoznámi so samorastlým, neobyčajne nadaným vynálezcom Ing. Harmincom /Gabo Zelenay/, ktorému sa v rámci štátnej úlohy podarilo vyvinúť vysoko efektívny banský kombajn. Napriek vynikajúcim parametrom však stroj skončil na smetisku.