Dobrý deň, Patria - národnostný

Vhodné pre všetkých HD
Publicistická relácia zo života židovskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.