Dobrý deň, Patria - národnostný

Vhodné pre všetkých HD
Publicistická relácia zo života národnostných menšín žijúcich na Slovensku.