5peňazí

Tradičné rozprávkové postavy pomáhajú netradične so základnými pravidlami hospodárenia s peniazmi.