Budujeme Slovensko II

V 80. rokoch vznikol istý experiment, pioniersky tábor, ktorý mal za cieľ prekročiť uzavreté hranice medzi Východom a Západom.