Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Stopy dávnej minulosti (Cesty Edwarda Browna)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Filmové rozprávanie Pavla Dvořáka o začiatkoch rudných baní v okolí Banskej Štiavnice, Kremnice a v Španej doline.
Dokumentárny film o začiatkoch rudných baní v Španej doline. Na úpätí Nízkych Tatier neďaleko Banskej Bystrice sa zachovalo stredoveké banícke mestečko Špania dolina s monumentálnym gotickým kostolom, ale aj s jednoduchými baníckymi domčekmi, no najmä so starými štôlňami a haldami hlušiny, ktoré nad mestečkom a v jeho okolí vytvárajú celé umelé vrchy. V časoch jej najväčšej slávy navštívil Španiu dolinu anglický cestovateľ 17. storočia Edward Brown, o čom vyhotovil zaujímavý zápis. Dokument sleduje jeho stopy a mapuje , čo sa z tých čias zachovalo.