MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Stopy dávnej minulosti

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Rozprávanie Pavla Dvořáka o histórii kláštora v Hronskom Beňadiku.
Neďaleko kláštora V Hronskom Beňadiku, založenom v r. 1025, možno dodnes rozoznať zvyšky prírodnej brány, čo viac ako tisíc rokov strážila vstup do srdca krajiny, kde stáli a dodnes stoja bohaté banské mestá. Bránu vytvorila rieka Hron, ktorá prerazila skalnú bariéru a vybudovala úzky priechod pre prudkú rieku. Opevnili ju zásekmi a množstvom hradísk a premenili na takmer nedobytnú bariéru, ktorá najprv poslúžila Veľkej Morave proti nájazdom staromaďarských kočovníkov v 10. stor. a potom ešte raz Uhorskému kráľovstvu počas protitureckých vojen v 16.a 17. stor., keď kláštor prebudovali na mohutnú skalnú pevnosť.