Tour de France 2022
Tour de France 2022

Kapitál v 21. storočí

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Dokumentárna adaptácia bestselleru Thomasa Pikettyho.
Dokumentárny film o vzťahu medzi bohatstvom a mocou, ktorý skúma, prečo jednostranné hromadenie kapitálu spôsobuje prehlbovanie sociálnych nerovností a úpadok demokracie, ktorú nahrádza oligarchia. S pomocou popredných svetových ekonomických expertov skúma vývoj kapitalizmu a jeho slabiny od francúzskej revolúcie cez svetové vojny až po súčasný vzostup nových technológií.