FF Východná 2022 - Letokruhy tradícií

Galaprogram 67. ročníka Folklórneho festivalu Východná.