Na tému

Vhodné pre všetkých HD
Diskusná relácia s hosťami o aktuálnych témach. Hostia: JURAJ KOTTNER riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR MATEJ POLÁK prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby FRANTIŠEK MAJERSKÝ prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Téma: Výstavba a rekonštrukcie staníc ZZS z plánu obnovy (súčasný stav/problémy vs. potreby - možnosti výstavby nových staníc, ich vybavenia a zefektívnenia činnosti + optimálna sieť ZZS v kontexte potrieb/dostupnosti, skvalitnenie pracovného prostredia...) Reláciu moderuje Iveta Gombošová.