MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Na tému

Vhodné pre všetkých HD
Diskusná relácia s hosťami o aktuálnych témach. Hostia: Pavol Štec generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav Štefček podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Okruhy: - stav žatvy – priebežné údaje - kvantita a kvalita úrody + potreby domáceho trhu vs. vývoz - sucho a horúčavy – dosah na úrodu + problémy a kompenzácie poľnohospodárom Reláciu moderuje Marta Jančkárová.