Jurošík

Vhodné pre všetkých
O veselom zbojníkovi Jurošíkovi pretlmočené aj v posunkovej reči.
Z kreslenej série rozprávok pre deti o veselom zbojníkovi Jurošíkovi sme v posunkovom jazyku aj pre nepočujúce a nedoslýchavé deti pripravili túto časť ( a ešte ďalšie 4 ). Ide o prvú , v posunkovom jazyku pretlmočenú rozprávku . Týmto zaradením STV ústretovo zareagovala na požiadavky tlmočenia pre viac ako štvrť milióna sluchovopostihnutých na Slovensku a zároveň, čo je najpodstatnejšie, vychováva zdravé deti už od útleho veku k tolerancii k handicapu iných.