Jurošík

Vhodné pre všetkých
O veselom zbojníkovi Jurošíkovi - pretlmočené aj v posunkovej reči.
Z kreslenej série rozprávok pre deti o veselom zbojníkovi Jurošíkovi sme v posunkovom jazyku aj pre nepočujúce a nedoslýchavé deti pripravili túto časť (a ešte ďalšie štyri). Ide o prvú sériu rozprávok pretlmočených posunkovým jazykom. Týmto počinom Slovenská televízia ústretovo zareagovala na požiadavky tlmočenia rozprávok a večerníčkov pre viac ako štvrť milióna sluchovo postihnutých detí na Slovensku a zároveň, čo je najpodstatnejšie, vychovávania zdravých detí už od útleho veku k tolerancii k handicapu iných.