Dutý kameň

Vhodné pre všetkých
Povesť o košickom Dóme sv. Alžbety.