Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Východná 1987

Vhodné pre všetkých
Pocta Milanovi Hvižďákovi a FS Zemplín. Zostrih záznamu z 33. ročníka