Praženica

Nevhodné do 12 rokov
Retro-príbeh zo šesťdesiatych rokov - komédia s detektívnou zápletkou odohrávajúca sa na vidieku.
Pôvodná televízna inscenácia. Komédia pre deti s detektívnou zápletkou, realizovaná ako retro-príbeh života na dedine šesťdesiatych rokov. Príbeh o detskom priateľstve, jeho zrade, kríze a upevnení.