Čierne diery

Nevhodné do 12 rokov
Televízna inscenácia, ktorej hlavnou témou je morálka jednotlivca, hodnotená v kritickej životnej situácii. Príbeh človeka s pomýlenou hierarchiou hodnôt, ktorý v mimoriadnej osudovo ťažkej životnej situácii prehodnocuje svoje vzťahy a etické normy.