Karol Ondreička

Nevhodné do 12 rokov
Jazzman Karol Ondreička vo filme Jána Fajnora.