Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Elixír

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Veľkonočné vydanie magazínu pre seniorov a neseniorov.
Veľkonočné vydanie magazínu pre seniorov aj neseniorov a ich rodiny. Pre všetkých, ktorí chcú byť čo najdlhšie vitálni, zdraví, užitoční, optimistickí a aktívni a nemyslia si, že už majú všetko za sebou a nič pred sebou. V rubrike "Pozývajú nás" predstavíme insitnú maliarku Zuzanu Holúbekovú a jej dcéru Jelenu, ktoré porozprávajú o živote dolnozemských Slovákov žijúcich v srbskej Vojvodine, o ich zvykoch a maľovaní, ktoré ich preslávili vo svete. Oživovanie ľudových tradícií, predveľkonočné a veľkonočné zvyky v Kráľovej pri Modre v podaní súboru Kraľovan je obsahom druhého bloku veľkonočného Elixíru. Záver relácie bude patriť katolíckemu kňazovi Antonovi Srholcovi so zamyslením sa nad zmyslom veľkonočných sviatkov a úvahe o konaní dobra.