Elixír

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Magazín pre seniorov a neseniorov a ich rodiny.
V miniportéte predstavíme obdivuhodne aktívnu, 73ročnú seniorku PhDr. Oľgu Slivkovú, bývalú pedagogičku, vdovu po známom dokumentaristovi Martinovi Slivkovi, ktorá žije spokojne v jednom dome so svojím synom a jeho deťmi. V druhom bloku cyklu predstavíme najvýznamnejšie aktivity Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá zastrešuje 700tisícovú základňu dôchodcov a pomáha im najmä v oblasti sociálnej, zdravotnej a kultúrnej. Záver relácie bude patriť agilnému Senior klubu v Modre a jej členky nás oboznámia s typickou špecialitou ich regiónu - s frkaculami.