Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Elixír

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Magazín pre seniorov a neseniorov a ich rodiny.
V miniportéte predstavíme RNDr. Dittu Abrhámovú, stredoškolskú profesorku, zakladateľku onkologickej výchovy na školách, spoluzakladateľku Dňa narcisov, ktorá aj v 73 rokoch je stále vitálna a aktívna v pedagogickej praxi. V druhom bloku cyklu "Domáca klinika" sa s primárkou Preventívneho centra Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave, MUDr. Alenou Kállayovou zameriame na tému prevencie voči onkologickým chorobám. V rubrike "Ako zo škatuľky" na pozadí výstavy predstavíme tvorbu insitných maliarov z Kovačice a Padiny, teda tvorbu našich krajanov, žijúcich v srbskej Vojvodine.