Elixír

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Magazín pre seniorov a neseniorov a ich rodiny.
Elixír, ktorý sa premiérovo vysiela 7.novembra 2009 sa nesie v znamení aktívneho seniorstva. V rubrike "Pozvali ste nás" televíznym divákom  predstavíme Ing. Zoru Cestrovú - 77ročnú aktívnu seniorku, bývalú strojársku inžinierku a vysokoškolskú pedagogičku, ktorá sa vo voľnom čase venovala športovej streľbe a ešte aj dnes je stále aktívnou medzinárodnou rozhodkyňu v športovej streľbe. Ing. Zora Cestrová získala aj titul Stará mama Starého mesta za rok 2008. V októbri sa zišli v Bratislave aj predstavitelia seniorských organizácií z okolitých krajín, združených v ESO, t.j. v Európskej seniorskej organizácii, aby si vymenili skúsenosti a aby sa vzájomne inšpirovali aktivitami, ktoré skvalitňujú život seniorov. V ďalšej rubrike prinesieme reportáž z 2. ročníka Seniorfestu v bratislavskej Petržalke. V tejto mestskej časti žije takmer 150 tisíc obyvateľov a z nich je 30%  seniorov, čo tvorí v prepočte asi 50 tisíc starších ľudí. Rozhovorom so starostom MČ Petržalka Milanom Ftáčnikom o najvýznamnjších tohtoročných podujatiach, súvisiacich so seniormi, odštartujeme formou krátkych reportáží prehliadku jednotlivých podujatí (prednášky, koncerty, výstavy, zábavné popoludnia s tancami), ktoré prebiehajú  počas celého mesiaca október v rámci festivalu "Seniorfest". Aj v tomto vydaní Elixíru pokračujeme s rekapituláciou ďalších troch odvysielaných portrétov - medailónov, v ktorých sme divákom počas tohto roka predstavovali významné osobnosti, ktoré aj v seniorskom veku sú stále vitálni, optimistickí, užitoční a aktívni a nemyslia si, že už všetko majú za sebou a nič pred sebou. Ukážkami si pripomenieme si hlavných aktérov medailónov (Anton Srholec - charizmatický salezián, zakladateľ resocializačného zariadenia pre bezdomovcov a čerstvý osemdesiatnik don António. Ďalej je to zakladateľ a kurátor plynárskeho múzea Pavol Hrádek, ktorého celoživotnou láskou je svietiplyn. Tretí miniportrét je venovaný horolezkyni, náhradnej matke a vychovávateľke stoviek detí v detskom domove - Julke Bartušovej. Samozrejme, že nebude chýbať ani  šarmantné vystupovanie moderátora relácie Iva Hellera a jeho vtipné bonmoty, ktorými odprezentuje  jednotlivé bloky.