ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Moc komunizmu bola postavená na neviditeľnej paralelnej štruktúre
V roku 1968 vypuklo štiepenie v ŠTB, delilo sa na dve krídla: proreformné a konzervatívne. Konzervatívne krídlo členov ŠTB žiadalo vstup vojsk Varšavskej zmluvy do krajiny. Nesúviselo to s prebiehajúcimi reformami, ktoré priamo ohrozovalo ich existenciu. Z 11-tisíc členov sa vďaka uvoľneniam stal počet 5000 ľudí. Konzervatívne politické sily, podliehajúce sovietskemu vplyvu, však presadili za nového námestníka pre Štátnu bezpečnosť svojho vplyvného agenta plk. Viliama Šalgoviča, CSc., ktorý bol k 1. júnu 1968 vymenovaný do funkcie. Na sovietskej strane medzitým prebiehali prípravy na operáciu „Dunaj“ – okupáciu spriateleného Československa. Okrem snahy o kompromitáciu Jozefa Pavla a ďalších reformistov prebiehali organizačné prípravy k puču v radách konzervatívne orientovaných príslušníkov Štátnej bezpečnosti. Ako vlastne okupácia prebiehala, akú úlohu zohrala ŠTB a akú úlohu zohral rozhlas? A informovanosť vôbec?