Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Chatam Sofer Memorial

Vhodné pre všetkých
O rekonštrukcii židovskej hrobky Chatama Sófera v Bratislave.
Publicisticko-dokumentárna relácia o rekonštrukcii hrobky a vytvorení mauzólea Chatama Sófera. Chatam Sófer, tiež známy ako Moses Sofer, vlastným menom Moše Schreiber (1762-1832), bol svetovo uznávaný rabín, ktorý žil v Bratislave. Post rabína bratislavskej židovskej obce prijal po ukončení štúdií v r. 1806. Založil rabínske učilište, ktoré sa stalo známe po celej Európe svojou vysokou úrovňou výučby. Chatam Sófer ovplyvnil náboženské aktivity židovských obcí v celej Európe. Vďaka nemu sa bratislavská rabínska škola stala jedným z najdôležitejších rabínskych vzdelávacích zariadení vo svete. Napríklad aj Albert Einstein navštívil jeho hrobku v r. 1923. Mauzóleum Chatama Sófera je dnes pútnickým miestom Židov.