Folklórny festival Detva (zostrihy) (Muzikantské majstrovstvo naprieč generáciami)

Vhodné pre všetkých HD
55. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
Program ľudových hudieb Podpoľania. Na Podpoľaní sa vo veľkej miere objavovali výborní muzikanti, niektorí až na úrovni virtuozity. Je priam až neuveriteľné, koľko ľudových muzík vzniklo a účinkuje na folklórnej scéne pod Poľanou, či už zo strany Hriňovej, Detvy a Očovej ale aj na stane Hrochote, Poník atď. Dá sa povedať, že v každej dedine boli a sú viac či menej chýrni muzikanti, ktorí zabávajú svojim hraním ľudí pri rôznych príležitostiach ako sú svadby, krštenia, rôzne oslavy ako aj na tancovačkách (zábavách), majálesoch, plesoch. Nebolo by to možné, keby sa toto muzikantské majstrovstvo podpolianskych muzikantov neodovzdávalo s takou láskou a nadšením ďalším generáciám, či už v rodinnom zázemí alebo v kedysi Ľudovej škole umenia, teraz v ZUŠ a vo folklórnych súboroch. Preto je potrebné pripomínať si muzikantské vzory, ktoré mladých muzikantov inšpirujú, niekedy aj viac nasmerujú, ale hlavne sú ochotní podeliť sa o svoje naučené piesne, muzikantské chodníčky ako ľudovú pieseň „uchopiť a zobrať“ z ľudového prostredia, nenásilne ju obohatiť svojím citlivým vkusom hrania a vrátiť ju ľuďom späť s veľmi krásnym prevedením.