Antropocén - vzostup ľudstva

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Dokumentárna 3-dielna séria
Ľudstvo poznamenalo existenciu našej planéty takmer rozhodujúcim spôsobom. 7 miliárd obyvateľov dnes výrazným spôsobom pretvára našu Zem. Či už pozitívnym, alebo negatívnym smerom. Toto obdobie nazývame aj antropocénom. Tvorcovia tejto série sa snažili priblížiť vplyv ľudí na život na Zemi. A to vo všetkých oblastiach existencie modrej planéty.