Kapura - vianočný špeciál

Vhodné pre všetkých HD
Vianočné nesúťažné vydanie relácie Kapura.
Vianočné nesúťažné vydanie relácie Kapura. Z folklórneho hľadiska sú Vianoce azda najbohatší sviatok na jedinečné zvykoslovné obrady a v neposlednom rade na bohaté hudobné a spevné prejavy. Aj v tomto roku sme sa rozhodli venovať Vianociam očami štyroch kolektívov z rôznych kútov Slovenska.