Hosť Nory Gubkovej

Nevhodné do 12 rokov HD Európska tvorba
Televízny záznam rozhlasovej relácie - Hosť Nory Gubkovej.