Silvestrovské prekáračky

Nevhodné do 12 rokov
Pásmo hudby, spevu a rozprávania pri ľudovej a dychovej hudbe.