Whitney Houston: Smiem byť sama sebou?

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Dokument, biografia slávnej speváčky
Životný príbeh slávnej americkej speváčky pop music Whitney Houston - je príbehom sily afro-amewrického umenia, sily osobnosti mladej talentovanej umelkyne, ktorá sa dokázala presadiť v tvrdej konkurencii americkej a svetovej pop-music....ale aj príbehom rasizmu, sociálnych rozdielov, drogovej závislosti, a aj typickým príbehom zápasu umelca s požiadavckami trhu v kontradikcii s vlastnými umeleckými predstavami. Je to aj príbeh zápasu so spoločenskými predsudkami. Dokument o Whgitney Houston sa snaží hľadať odpovede na všetky otázky, súvisiace s kariérou i tragickým koncom legendárnej speváčky....